Příručka pro vozítko OSKAR - 54

    Toto velmi zajímavé čtení kdesi zachránil náš kolega Robert Němec. Originální "salát" na stroji v přesné podobě s překlepy a chybami a s dodržením řádkování opsal. Tady je přepis snad bez chyb, ale jinak je vše zachováno.

    Přenesme se nyní do Solnice, do roku 1954 kdy se nám s novým vozítkem  kterým odjíždíme,  dostává do ruky i toto čtení:

_________________________________________________________________________

         Předkládáme Vám nový zlepšený typ vozidla OSKAR - 54.

    K jeho novým dokonalým řešením došlo z velkých zkušeností a prakse našich techniků, kteří obohaceni dobrými výsledky a poznatky z terénních i rychlostních soutěží shrnují v našem novém modelu mnoho nových, avšak i vyzkoušených technických prvků, které vozidlo činí všestrannějším k další spokojenosti uživatelů. Bylo podrobeno zatěžkávacím zkouškám v trvalém provozu o rychlostech 50-90 km za hodinu v každém terénu i povětrnostních nepohodách všech ročních období, což zaručuje při užití snížené redukované rychlosti předepsané nařízením invalidům mnohonásobnou bezpečnost i jistotu provozu.

Význačné body s přednostmi v konstrukci nového modelu:

Získání zavazadlového prostoru pod střechou.
Místo pro možnost cestování s dvěma menšími dětmi.
Pohodlný nástup
Nádrž pohonných hmot pro jízdu 550 km bez přestávky.
Bezpečnostní střecha.
Zesílené brzdy působící na všechna kola součastně.
Postranní okna.

    Konstrukce jest vedena snahou přesné jednoduchosti, účelnosti a snadné montáže, taktéž i snadné přístupnosti všem částem vozidla. Dále v žádném případě není použito specielních nákladných částí. Většina součástí jest použita ze sériové výroby motocyklů JAWA.

    Věříme, že Vám předkládáme vozidlo esteticky krásné, účelné, odstraňující dřívější pocit méněcennosti invalidy, na úrovni vysoké technické dokonalosti, které zaslouží, abyste vozidlu věnovali svoji pozornost a důkladně se seznámili s jeho částmi a jejich funkcí. Součastně jest třeba také připomenouti, že i nejlepší a nejdokonalejší konstrukce i nejhodnotnější materiál mnohdy nestačí, když by nebylo s vozidlem správně zacházeno a nebyla by prováděna příslušná údržba.

    Přejeme Vám ve zdraví užití vozidla, ve kterém jsme se snažili uložiti hodnoty plynoucí z tisíců šťastných km, které invalidům a postiženým otevírají a ulehčují další život a řadí je plnoprávně vedle své ničím nepostižené spoluobčany.

O B S A H :

Technické údaje:

Popis a návod k obsluze.
Jízda.
Jízda v noci.
Zajíždění nového stroje.
Mazání.
Čištění vozidla.
Vyjmutí předního kola.
Vyjmutí zadního kola.
Napínání řetězu.
Karburátor.
Mazání převodové skříně.
Elektroinstalace.
Chlazení - náhon, montáž.
Tlumiče výfuku.

Technické vyobrazení: (bohužel, se nedochovalo v použitelném stavu)

Celkový pohled.
Ovládací ústrojí.
Náhonové ústrojí chlazení motoru.
Mazací plán.


T e c h n i c k é  ú d a j e :

    Vozidlo jest specielní motocyklová invalidní tříkolka s automobilovým řízením, dvěma koly vpředu a jedním náhonovým vzadu.

Motor JAWA 250 sériový s montovaným výřivým chlazením. Řetězové ozubené kolečko má 15 zubů. Motor jest namontován na vyjímatelném spodku.

Karburátor je opatřen přeplavovačem ovládaným ze sedla řidiče a uzávěrem vzduchu z armaturní desky.

Ovládání plynu nožním pedálem, ruční páčkou. Obojí na sobě nezávislé.

Zapalování dynamobateriové JAWA 6V 45W - zapalovací cívka umístěna samostatně u motoru, zapínací skříňka PAL s přepínáním světel o třech polohách, pojistková skříňka umístěna vpředu. Svíčka PAL M14 x 145 až 175.

Kontrola nabíjení. Kontrolka jest umístěna vpravo od zapínací skříňky (světlo při chodu zhasne)

Baterie 2 kusy 6V 14Ah propojeny, dávají 6V 28Ah, jsou umístěny vzadu.

Mazání motoru směsí oleje a benzínu v poměru 1:25.

Převodovka čtyřstupňová. Převody se zasouvají pohybem páky dopředu a nazad pákou ve středu sedadla spojené se samočinným vypínáním spojky. Převod na zadní kolo (sekunderní) řetězem 1/2" x 5/16".

Ukazatel zasunutého neutrálu elektrický. Je umístěn vlevo od zapínací skříňky.

Startování ruční pákou uprostřed sedadla řidiče.

Trup a rám z ocelových trubek uzavřený, svařovaný. Tvoří celkovou samonosnou konstrukci i karoserii.

Počet míst. Dvě místa k sezení vedle sebe.

Střecha stahovatelná, bezpečnostní, protažena nazad.

Zavazadlový prostor. Volný prostor za sedadlem k cestování se dvěmi dětmi - i zavazadly.

Dveře z obou stran umožňující snadný nástup. Brašna na pravých dveřích.

Přední pérování nezávislé, s letmo uloženými koly, na kyvném rameni se šroubovou pružinou dle vlast. pat. č. 76.184 z roku 1945.

Kola přední JAWA 350, průměr brzdových čelistí 150 mm, šíře 25 mm s montovanými ložisky 6202 - pneumatiky 3,00 x 19.

Tlumiče pérování přední - třecí.

Přední blatníky natáčejí se s koly, avšak nejsou jeho neodpérovanou částí.

Zadní pérování - dvouramenná kyvná vidlice a šroubové pružiny podle vlastního patentu čís. 76.256 z roku 1945.

Zadní kolo JAWA 350 výsuvné, centrováno na střed, jinak beze změn. Tlumič pérování zadní olejový. Průměr brzdových čelistí 150 mm, šíře 25 mm. Pneumatika 3,50 x 19.

Zadní blatník odklopný, přiměřeně široký.

Volant - tříramenný na levé straně. Převod hřebínkem a pastorkem.

Nádržka na palivo obsahu 19 litrů s uzávěrem (průměr 60 mm), umístěna vpředu vlevo.

Osvětlení 25/25 W dálkové a klopené, 5 W parkovací, koncové a brzdové.

Ukazatelé směru světelné kulovité.

Brzdy nožní i ruční, kombinovatelné, působící na všechna kola součastně.

Nožní pedály sestavené do jednoho celku s táhly a lankem plynu. Pořadí od leva: spojka - brzda - plyn.

Spojka. Vypínání spojky lze provádět třemi způsoby (pro různost invalidity).

Stírač ruční (na příplatek montuje se elektrický).

Rychloměr se nemontuje. (dovolím si nesouhlasit, už poslední typy s krátkou střechou měly tachometr z ČZ 150)

Zpětné zrcátko - průměr 90 mm.

Sedadlo s opěradlem - pružiny na tah. Pevně vmontované.

Nářadí - brašna umístěna pod sedadlem.

Rozměry - největší délka 3250 mm, šířka 1380 mm, výška 1250 mm, váha 205 kg.

Přípustné zatížení 190 kg.

Spotřeba pohonných hmot při průměrné rychlosti 40 km za hod. 3,4 l na 100 km. 


POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

    Palivo mícháme s olejem v poměru 1:25. Otevřeme výpustní kohout. Nezapínáme zapalování, ale přeplavíme pohonnou směsí komoru karburátoru tahélkem vpředu sedadla. Protočíme motor ruční startovací pákou, zapneme klíček zatlačením v poloze -0- , přičemž se rozsvítí pravá kontrolka na znamení, že zapalování jest zapnuto a levá kontrolka, že máme správně zasunutý neutrál a jest možno startovati motor.
    Krátkým, avšak pružným kmitem táhneme startovací páku směrem k sobě. Motor musí naskočiti, máme-li první podmínky dobře splněny po prvém, nejdéle po třetím táhnutí. V zimním období ihned po naskočení motoru uzavřeme vzduch tahélkem po levé straně volantu a ještě pomáháme přeplavovačem udržeti chod studeného motoru. Po zahřátí, případně i po rozjezdu vzduch otevřeme.
    Plyn při natáčení nepřidáváme. Plyn jest a má býti vždy seřízen na pomalý běh motoru. Nedodržuje-li se toto, jízda jest nebezpečná a naskočení motoru velmi ztížené. Po nastartování zhasne pravá kontrolka na důkaz, že motor započal nabíjet akumulátor.

JÍZDA

    Vypneme spojku ručním nebo nožním pedálem, zasuneme první stupeň lehkým pohybem páčky k sedadlu. Tuto jest nutno vrátit opět do původní polohy, jelikož by byl v motoru stále zapnut automat spojky a ta by byla vypnuta. Následuje řazení dalších rychlostí bez spojky, jenom s ubráním plynu při řazení, podle citu a zkušeností, který stupeň máme zasunout. Prvý stupeň zasouváme k sobě, ostatní od sebe. Neutrál jest mezi prvým a druhým rychlostním stupněm. Při řazení a zpět, t.j. na nižší stupeň, dbáme, aby rychlost vozidla odpovídala zařazenému stupni. V těchto případech vypínati spojku.

JÍZDA V NOCI

   Klíčkem pootočíme do polohy číslo 2, čímž rozsvítíme dálková světla. Při rozjetí musí pravá kontrolka (nabíjení) zhasnout, což je důkazem toho, že dynamo dobíjí baterii. Někteří jezdci dělají tu chybu, že stále zasouvají vyšší stupně rychlosti, pak v domnění opatrné jízdy použijí malého plynu a výsledek je ten, že motor i zapalování se ničí nejzákeřnějším způsobem a pochopitelně vznikají poruchy. Svítí-li pravá kontrolka při chodu motoru, nesmíme pokračovati v jízdě a vyhledáme odborníka.
    Jízdou na nižší rychlostní stupně nikterak neničíme motor, protože jest vždy správně chlazený. Musíme si být ovšem vědomi toho, že maximálních obrátek při zasunutých nižších stupních rychlostí nesmíme prakticky připustiti.
    Na skříňce v poloze 1 jest světlo parkovací a v poloze 3 světlo tlumené (potkávací).

ZAJÍŽDĚNÍ NOVÉHO STROJE

    Nejméně 1200 km jezdíme opatrně. Tato doba má vliv na celý další provoz. Směs mícháme v poměru 1:16 - 20. Olej v převodovce vyměníme po 500 km. Motor pracovně udržujeme na středních otáčkách, zařazené stupně i rychlost dle vlastní volby, neškodí, dodržujeme-li předcházející body. Kontrolujeme šrouby a matice motoru a podvozku. Při jízdách z kopce jest vhodné při otáčkách motoru vypínati zapalování, čímž se motor velmi dobře promazává a rychle ochlazuje. Vysunovati rychlost se nedoporučuje. Přitáhneme přední tlumiče pérování tak, aby prohoupnutí předku tupě vracely. Promazáváme všechna pohyblivá místa olejničkou a osušíme. Plnit destilovanou vodu do akumulátoru tak, až hladina dostoupí k narážce v komorách.

MAZÁNÍ

   Občas promažeme všechna pohyblivá místa dle mazacího plánu. Do motoru se dolévá olej ke kontrolnímu šroubu, po třech tisících km promažeme ložisko bubnu zadního kola. Nutno jej rozebrati..

ČIŠTĚNÍ VOZIDLA

    Kovové části znečištěné olejem omýváme petrolejem, prach, bláto a potah umýváme vodou. potah jest vhodné občas napastovat (autoleštící pasta), aby špína tolik nepřilnula. Impregnaci potah nepotřebuje. Práškem a mýdlem jest možno také omývati.

VYJMUTÍ PŘEDNÍHO KOLA

    Odšroubujeme matici M 12 x 1, sejmeme víko, odšroubujeme druhou matici a sejmeme kolo. Při opětné montáži dbáme správného dotažení.

VYJMUTÍ ZADNÍHO KOLA

    Uvolníme matici hřídele a vysuneme jej. Vyjmeme rozpěrnou vložku mezi vidlicí a kolem. Po odklopení zadní části blatníku vysuneme kolo z drážek brzdového bubnu.

NAPÍNÁNÍ ZADNÍHO ŘETĚZU

    Řetěz se napíná stavitelným snadno přístupným šroubem M 10 po pravé straně vidlice. Napneme jej tolik, aby jeho prohup měřil asi 15 mm, další jeho držení a dopínání jest svěřeno napínacímu kolečku. Jeho pružina nesmí více pružit, než je zapotřebí k držení řetězu. Jinak by napínač běžel hlučně. Asi po 4 tisících km jest opět zapotřebí napnouti řetěz stejným způsobem. Při povolení zadního kola jest nutno dbáti, aby vždy řetěz běžel přímoběžně a nekřížil se. Řetěz, pokud by byl suchý, přimažeme olejem, obzvláště při prvních 5 tisících km. Jinak si jej motor přimazává sám.

KARBURÁTOR

    Nutno jej pravidelně čistit. Musí se rozebrat plováková komora, sítko vykoupat, trysku profouknout. Jinak s ničím nešroubovat, obzvlášť nepoužívat násilí. Šroubek s pérkem je asi půl až jeden chod k úplnému zatažení, jinak motor špatně chytá. Stane-li se případ, že chod motoru v malých obrátkách se nechce udržet a přechází nerovnoměrně střídavě hluše do vyšších otáček a těžko z těchto důvodů naskakuje, vyšroubujeme šroubek s pérkem a profoukneme otvor čistou hustilkou. Potom pečlivě a přesně šroubek dáme do původní polohy. Přeplavovač i uzávěr vzduchu udržujeme v dobrém provozu. Čistič vzduchu občas propláchneme. Karburátor jest zajišťován vnýtovaným čípkem proti možnosti plného otevření (schváleno ministerstvem dopravy).

MAZÁNÍ PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ

    Občas je nutno doplňovati olej ke kontrolnímu šroubku, nejméně však po 1000 km. Olej stejný jako do pohonné hmoty "D", "DT", v zimě řidší.

ELEKTROINSTALACE

    Elektroinstalace jest provedena kabelem o průměru 0,75 - 2,5 mm, konce jsou letovány.
    Značkování u skříňky:
            30      k baterii - brzdné světlo
            15      indukční cívka
            34      klakson
            56a   světlo dálkové
            56b   světlo tlumené
            57      světlo parkovací
            58      světlo zadní

CHLAZENÍ NÁHONU - MONTÁŽ

    Zásadně zbytečně nerozebírat. Při montáži počínat si velmi pozorně, aby otvor v řemeničce zasunul se na kolík vyčnívající z vačky zapalování. Potom správně dotáhnout matici M 7. Nedbalostí při montáži, neodborným zacházením a zvědavostí dějí se poruchy a škody majiteli. Doporučuje se k nahlédnutí náčrtek. Klínový řemen nemusí být napnutý. Při větším vytažení lze  jej napnouti vyjmutím vložek mezi čely horní řemeničky. Řemen klínový má rozměr 500 x 10 x 7. Ložisko ventilátoru - dva kusy 6201.

TLUMIČE VÝFUKU

    Po ujetí každých 2000 km  jest nutno rozebrati a vyčistiti.


Tomáš Jaroň, prosinec 2001