V e l o r e x   t e a m   O R L Í K

    Sedm kamarádů, které kromě Velorexů a Oskarů navíc spojuje zřícenina hradu Orlík nedaleko Humpolce. Jezdí pravidelně na srazy, navštěvují veteránské burzy a v neposlední řadě se věnují renovacím starých Oskarů. Patří mezi naše velmi blízké kolegy velorexáře. 

Členové teamu:

JINDŘICH KYNZL z T u c h o m ě ř i c
LUDĚK  BROŽ z  H u m p o l c e
TOMÁŠ  KLENAR  řečený  KLÉMA  z  P r a h y
DAVID GROSMAN  řečený  DEJV  z  P r a h y
FILIP GROSMAN  z  P r a h y
RADEK  MRÁČEK  řečený  MRAK  z  P r a h y
VLASTIMIL VÁVRŮ  z  J i ž n é

Připravujeme fotodokumentaci o strojích každého z "orlíčáků"

Tomáš Jaroň, říjen 2002

zpět do Velo kolegové